Danh mục huyện,sở..

Lao động-việc làm

Ký kết Thỏa thuận giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc) về việc triển khai hợp tác quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Chiều ngày 10/2 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, nhân dịp tổ chức Hội đàm đầu xuân 2017 giữa Bí thư tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và thành phố Sùng Tả, Bách Sắc, Thành Phòng Cảng (Quảng Tây, Trung Quốc) dưới sự chứng kiến của 04 Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
2016.4. V/v báo cáo tình hình sử dụng lao động, chế độ tiền lương trong doanh nghiệp

Để đảm bảo việc thực hiện chính sách tiền lương theo đúng quy định; đánh giá tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau: 1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm 2016, chế độ tiền lương, kế hoạch thưởng Tết 2017. 2. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập: thực hiện báo cáo lao động theo điểm 1 trên và khai trình sử dụng lao động kể từ khi bắt đầu hoạt động. (có biểu mẫu kèm theo)    
2016.3. V/v Hướng dẫn triển khai một số quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện Công văn số 242/ATLĐ-TTTTHL ngày 12/7/2016 của Cục An toàn lao động hướng dẫn triển khai một số quy định mới về ATVSLĐ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn triển khai một số quy định mới về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh.    
2016.2. Công văn số 445/SLĐTBXH- LĐTL ngày 20/5/2016 V/v báo cáo tình hình sử dụng lao động, chế độ tiền lương trong doanh nghiệp.

2016.1. Công văn số 512/SLĐTBXH-LĐTL ngày 07/6/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Về việc tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012

2015.3. Công văn số 1264/SLĐTBXH-LĐTL ngày 31/12/2015 về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ.

2015.2. V/v chấp hành pháp luật lao động

  Thi hành Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Việc làm năm 2013; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung. Để thực hiện tốt những qui định của pháp luật về lao động đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung trong Công văn 476/SLĐTBXH-LĐTL ngày 01/6/2015
2015.1.Công văn số 115/SLĐTBXH-LĐTL ngày 06/02/2015 hướng dẫn Nghị định số 103/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng năm 2015 và đăng ký nội quy lao động

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn