Danh mục huyện,sở..

Thông báo của Sở LĐTBXH
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2014

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, thông báo:           1. Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2014: 16 người. (Có danh sách cụ thể kèm theo thông báo này).           2. Thí sinh không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2014: Không có
Thông báo nội dung họp giao ban tháng 4 năm 2014

Ngày 06/5/2014, Giám đốc Sở tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 4, xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014.
Thông báo giao ban Quý I năm 2014

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn