Danh mục huyện,sở..

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-SLĐTBXH, ngày 16/2/2017 của Sở LĐTBXH về việc tổ chức triển khai rà soát  đối tượng trẻ em khuyết tật và khám sàng lọc, phân loại các bệnh trẻ em khuyết tật bị bệnh tim, mắt, dị tật hệ vận động, hở hàm ếch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017; Công văn số 153/SLĐTB&XH-BVCSTE&BĐG, ngày 27 tháng 2 năm 2017 của Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế về việc thực hiện chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật năm 2017.

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
Phó trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Giang, Chánh Văn Phòng Sở LĐTBXH.

Địa chỉ: Số 409 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.241; Fax: (025) 3.870.281; Email: ldtbxh@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn