Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tại huyện Bắc Sơn

Ngày 13/02/2020, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Bắc Sơn.

 

 

 

 

Đoàn công tác thăm các mô hình phát triển kinh tế và cơ sở vật chất trường học tại xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn

 

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, huyện Bắc Sơn đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu đều giao cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh giao, phấn đấu đưa xã Tân Lập về đích nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 09 xã. Trong 02 tháng đầu năm, toàn huyện đã gieo trồng vụ Đông được 159ha, sửa chữa, duy tu trên 159km đường giao thông nông thôn, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 9.250 triệu đồng. Văn hoá, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ.

 

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, huyện Bắc Sơn đã thực hiện sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã thành 2 đơn vị gồm: Xã Bắc Sơn sáp nhập với xã Quỳnh Sơn thành xã Bắc Quỳnh; xã Hữu Vĩnh sáp nhập vào thị trấn Bắc Sơn. Huyện đã chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND cấp xã tổ chức sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và các cơ quan, ban, ngành cùng triển khai các hoạt động. Đến nay tình hình hoạt động của hệ thống chính trị và đời sống nhân dân tại các đơn vị hành chính mới cơ bản ổn định.