Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường giao thông khu vực phi thuế quan và dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc)

Sáng ngày 15/5/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường giao thông khu vực phi thuế quan (giai đoạn 1) huyện Văn Lãng và dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng.

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa các dự án

 

Theo báo cáo, dự án Đường giao thông phi thuế quan (giai đoạn 1) đến nay đã thực hiện được 77,5% giá trị xây lắp toàn dự án, cơ bản đã hoàn thành nền đường toàn tuyến. Dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), các nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy thi công lên công trường, đến nay đã mở thông toàn tuyến, lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ đầu dự án đạt 60% giá trị phần nền và bằng 24% giá trị Hợp đồng.

 

Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình tiến độ thi công tại thực địa và nghe đại diện các Chủ đầu tư, các nhà thầu báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng.

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: UBND huyện Văn Lãng tập trung giải phóng mặt bằng kiểm tra, rà soát các bước, vận động tuyên truyền, bàn giao mặt bằng, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân di chuyển chỗ ở xong trong tháng 5; phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Biên phòng đàm phán với chính quyền thị Bằng Tường (Trung Quốc) để thống nhất phương án thi công đấu nối đường giao thông xuất nhập khẩu từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc). Đồng chí cũng đề nghị, đối với dự án Đường giao thông phi thuế quan (giai đoạn 1), các nhà thầu tổ chức thi công đảm bảo mục tiêu xong toàn bộ hạng mục đường trong tháng 6, hoàn thành san nền bãi đỗ xe xong trong tháng 9. Đối với dự án Đường xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) cần xác định địa điểm tăng cường lực lượng tổ chức thi công, theo dõi, quản lý chất lượng những đoạn nền đất yếu, tập trung lu, lèn đảm bảo kết cấu, chuẩn bị sớm nguyên vật liệu để trải asphalt đường. Các sở, ngành chức năng phối hợp theo dõi, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo hoàn thành 02 dự án trong năm 2018.

 

Khánh Ly