Skip to main content

Lạng Sơn tăng cường kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm

Trong tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm, ngoài tổ chức lễ phát động, chiến dịch truyền thông, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở là hoạt động thiết thực. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng.

 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-BCĐ ngày 26/3/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018, Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai đợt kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018. Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2018. toàn tỉnh đã thành lập trên 200 đoàn thanh, kiểm tra ở các cấp. Các đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm với các nội dung như các điều kiện kinh doanh an toàn thực phẩm; Quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản đối với cơ sở sản xuất rượu, thực phẩm; Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm,…

 

Kiểm tra trực tiếp tại cơ sở

 

Trong 1 tháng diễn ra, tổng số cơ sở được kiểm tra là trên 2300 cơ sở. Trong đó, trên 160 cơ sở vi phạm các quy định trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tập trung các lỗi vi phạm như: thiếu các giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; giấy khám sức khỏe; các cơ sở không đảm bảo các điều kiện theo quy định,… Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là trên 168 triệu đồng. Trong quá trình kiểm tra kết hợp tuyên truyền, giáo dục kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, đảm bảo sức khỏe và quyền lợi cho người tiêu dùng./.

 

Vi Hoa