Skip to main content

Lạng Sơn đạt Giải Khuyến khích tại Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực phía Bắc năm 2018

Từ ngày 19 đến 22/9/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Thái Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực phía Bắc năm 2018. Hội thi nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại các đảng ủy trực thuộc và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

 

Tham dự hội thi có 51 thí sinh là các giảng viên, giảng viên kiêm chức của trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy của 25 tỉnh ủy, thành uỷ trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc. Tỉnh Lạng Sơn có 02 thí sinh được lựa chọn từ Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực phía Bắc năm 2018.

 

http://tuyengiao.vn/Uploads/2018/9/21/25/lan-toa-ket-qua-tich-cuc-tu-hoi-thi-giang-vien-ly-luan-chinh-tri-gioi-khu-vuc-phia-bac-nam-2018-1.JPGĐ

 

Trao giải Nhất và Nhì cho các thí sinh.Nguồn: http://tuyengiao.vn

 

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn, trao 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 12 Giải Khuyến khích và 05 Giải Phong cách cho các thí sinh đạt giải. Đồng thời lựa chọn 08 thí sinh tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp toàn quốc năm 2018.

 

Tỉnh Lạng Sơn có thí sinh Lê Trọng Sáu, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh Lạng Sơn đạt Giải Khuyến khích tại Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực phía Bắc năm 2018.

 

Đức Luận