Skip to main content

Làm việc với Đoàn giám sát Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ

Ngày 15/5/2018, Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo Chương trình giám sát Trung ương do đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học - công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI và Luật Khoa học và Công nghệ, tỉnh đã kịp thời quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền thực hiện các chủ trương về ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tích cực thực hiện các chính sách đào tạo, sử dụng, trọng dụng đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ; tạo điều kiện, phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong giai đoạn 2012 - 2017, toàn tỉnh đã thực hiện 92 đề tài, dự án nghiên cứu, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế của tỉnh; nguồn lực đầu tư cho công tác này chưa cao; chưa hình thành được thị trường khoa học và công nghệ; nguồn nhân lực trong lĩnh vực này còn thiếu, yếu…

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh luôn quan tâm và tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn. Đồng chí mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm, định hướng, hỗ trợ hơn nữa cho tỉnh về nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, cụ thể như: hỗ trợ về nguồn nhân lực chất lượng cao, giới thiệu, huy động các nguồn đầu tư; thành lập các trung tâm, viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh…

 

đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của tỉnh trong thời gian qua và những kết quả tích cực tỉnh đạt được trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đồng thời, chia sẻ với tỉnh những khó khăn, hạn chế còn tồn tại. Đề nghị tỉnh sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, từ đó nhân rộng những kết quả tốt và tập trung khắc phục những hạn chế; quan tâm hơn nữa tới thu hút, sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ; tăng cường liên kết nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu. Đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét.

 

* Trước đó, chiều ngày 14/5/2018, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Bảo Long và mô hình trồng mận và hồng không hạt Bảo Lâm trên địa bàn xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc.

 

Phương Linh