Liên kết Website

Thông báo Tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu giá quyền thuê toàn bộ Tòa nhà Trung tâm Dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị và mặt bằng sân bãi phía sau tòa nhà, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 07, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

2. Tài sản đấu giá:

- Tòa nhà Trung tâm Dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị, diện tích: 8.200m2.

- Mặt bằng sân bãi phía sau tòa nhà, Diện tích: 10.950m2

- Chất lượng: cơ sở vật chất đầu tư mới, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 19/8/2013

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 4.724.000.000đồng/năm (Bốn tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn). Trong đó đã bao gồm thuế GTGT; không bao gồm các khoản chi phí: sử dụng điện, nước, vệ sinh tại tòa nhà và sân bãi.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Từ ngày 05/02/2018 đến hết ngày 09/02/2018 (trong giờ hành chính) tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 07, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản quan tâm biết và đăng ký./.

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn