Liên kết Website

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu giá quyền thuê mặt bằng tầng 1, Tòa nhà Trung tâm Dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 07, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

2. Tài sản đấu giá:

- Mặt bằng tầng 1, Tòa nhà Trung tâm Dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị.

- Diện tích: 1.406 m2

- Chất lượng: cơ sở vật chất đầu tư mới, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 19/8/2013

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.362.000.000 đồng/năm (Hai tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn). Trong đó đã bao gồm các khoản chi phí: Vệ sinh tại tòa nhà, sử dụng nước, thuế GTGT, điện (nhưng chưa bao gồm chi phí sử dụng điện đối với thiết bị điện phát sinh ngoài đầu tư ban đầu của tòa nhà).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày 22/9 đến hết ngày 27/9/2017 (trong giờ hành chính) tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 07, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản quan tâm biết và đăng ký./.

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn