Liên kết Website

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng Khối các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

          Ngày 14/7/2017, tại Hà Giang, Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng Khối các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

           Khối thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm 06 đơn vị thành viên: Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp của các tỉnh: Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng,  Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn.

         Tham dự hội nghị có đầy đủ các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị trong Khối cùng các đồng chí phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối.

           Tại Hội nghị, Báo cáo Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 của Khối các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã chỉ ra Các đơn vị trong Khối đã nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch&Đầu tư; Vụ thi đua, khen thưởng Bộ, Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh, sự phối hợp công tác của các sở, ban ngành trong tỉnh và sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong Khối, phong trào thi đua của Khối đã có bước phát triển tốt, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, có sự gắn kết phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong  trào thi đua chào mừng các ngày Lễ lớn đã được tổ chức phát động và thực hiện nghiêm túc, tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như Phát động các phong trào Thi đua: 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 42 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                  

                                               Toàn cảnh hội nghị

        Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua Khối trong 6 tháng cuối năm năm 2017 với các nội dung: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thi đua, khen thưởng; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; Tuyên dương khen thưởng những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”..../

                                                                                                   Hoàng Thị Đào

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn