Liên kết Website

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2011-2015. (Ban hành kèm theo Quyết định định số 1076/QĐ-UBND, ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

LSO-Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 4.053 đoàn viên công đoàn, thành lập mới được 31 công đoàn cơ sở (CĐCS). Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp công đoàn Lạng Sơn trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.300 CĐCS với 35.985 đoàn viên (đạt tỷ lệ 78,3 % trên tổng số CNVCLĐ).
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 • Về việc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017 (1657/VP-NC, ngày 29/5/2017).
 • Về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (471/UBND-KGVX ngày 29/5/2017).
 • Thông báo Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra tình hình thực hiện công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (196/TB-UBND ngày 29/5/2017).
 • Thông báo về việc hoãn cuộc họp nghe báo cáo về triển khai nhiệm vụ lập đề cương một số dự án và hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP (195/TB-UBND ngày 29/5/2017).
 • Thông báo Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Cường Lợi và Dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập (194/TB-UBND ngày 27/5/2017).
 • Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp (468/UBND-NC ngày 27/5/2017).
 • Về việc bố trí vốn thực hiện Đề án Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2017 (1653/VP-KTN, ngày 29/5/2017).
 • Về việc xem xét kiến nghị của Sở Công Thương về dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng 2, huyện Hữu Lũng (1652/VP-KTN, ngày 29/5/2017).
 • Về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP (1651/VP-KTTH, ngày 29/5/2017).
 • Về việc gửi tài liệu, hồ sơ trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 kỳ 2 năm 2017 (1649/VP-TH, ngày 29/5/2017).
 • Xem tiếp

  BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn