Liên kết Website

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2011-2015. (Ban hành kèm theo Quyết định định số 1076/QĐ-UBND, ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

LSO-Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 4.053 đoàn viên công đoàn, thành lập mới được 31 công đoàn cơ sở (CĐCS). Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp công đoàn Lạng Sơn trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.300 CĐCS với 35.985 đoàn viên (đạt tỷ lệ 78,3 % trên tổng số CNVCLĐ).
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 • Về việc thu hồi đất lâm nghiệp và rừng của Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc (208/VP-KTN, ngày 20/01/2017).
 • Về việc tình hình nợ vốn sự nghiệp giao thông năm 2015 và năm 2016 (206/VP-KTN, ngày 20/01/2017).
 • Về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2017 (204/VP-KTTH, ngày 20/01/2017).
 • Về việc giao nhiệm vụ cho các sở xây dựng giá và tiếp nhận kê khai giá (203/VP-KTTH, ngày 20/01/2017).
 • Về việc góp ý đề cương và dự toán kinh phí Quy hoạch phát triển chợ biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (202/VP-KTTH, ngày 20/01/2017).
 • Về việc triển khai thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị lần thứ 8 ủy ban công tác liên hợp (53/UBND-NC ngày 20/01/2017).
 • Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp tổng kết năm 2016 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (32/TB-UBND ngày 20/01/2017).
 • Về việc đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg (201/VP-KTTH, ngày 20/01/2017).
 • Về việc thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản (200/VP-KTTH, ngày 20/01/2017).
 • Về việc xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (199/VP-KTTH, ngày 20/01/2017).
 • Xem tiếp

  BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn