Liên kết Website

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2011-2015. (Ban hành kèm theo Quyết định định số 1076/QĐ-UBND, ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

LSO-Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 4.053 đoàn viên công đoàn, thành lập mới được 31 công đoàn cơ sở (CĐCS). Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp công đoàn Lạng Sơn trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.300 CĐCS với 35.985 đoàn viên (đạt tỷ lệ 78,3 % trên tổng số CNVCLĐ).
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 • Về việc đầu tư xây dựng Nhà ở công nhân-Công ty Than Na Dương (1668/VP-KTN, ngày 30/5/2017).
 • Về việc khai thác cát, sỏi phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng (1667/VP-KTN, ngày 30/5/2017).
 • Về việc bổ sung hạng mục, công việc dự án Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Tràng Định (1666/VP-KTN, ngày 30/5/2017).
 • Về việc nguồn vốn đầu tư xây dựng Trạm Truyền thanh xã năm 2017 (1665/VP-KTN, ngày 30/5/2017).
 • Về việc phương án quản lý nhà ở cho thuê thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (1664/VP-KTN, ngày 30/5/2017).
 • Về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (1663/VP-KTN, ngày 30/5/2017).
 • Về việc thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 (1662/VP-TH, ngày 30/5/2017).
 • Về việc tổ chức dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 (1660/VP-KGVX, ngày 29/5/2017).
 • Về việc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017 (1657/VP-NC, ngày 29/5/2017).
 • Về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (471/UBND-KGVX ngày 29/5/2017).
 • Xem tiếp

  BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn