Liên kết Website

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2011-2015. (Ban hành kèm theo Quyết định định số 1076/QĐ-UBND, ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

LSO-Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 4.053 đoàn viên công đoàn, thành lập mới được 31 công đoàn cơ sở (CĐCS). Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp công đoàn Lạng Sơn trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.300 CĐCS với 35.985 đoàn viên (đạt tỷ lệ 78,3 % trên tổng số CNVCLĐ).
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 • Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư Quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (1303/VP-NC, ngày 29/4/2017).
 • Về việc gia hạn thời gian trình dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 (1294/VP-KTTH, ngày 28/4/2017).
 • Về việc làm việc với Đoàn Kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường (1293/VP-KTN, ngày 28/4/2017).
 • Về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017 (1292/VP-KTTH, ngày 28/4/2017).
 • Về việc tăng cường phối hợp trong công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ (356/UBND-KGVX ngày 28/4/2017).
 • Về việc cung cấp tài liệu phục vụ lập kế hoạch kiểm toán (1289/VP-KTTH, ngày 28/4/2017).
 • Về việc tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra (1288/VP-NC, ngày 28/4/2017).
 • Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (1287/VP-NC, ngày 28/4/2017).
 • Về việc thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn (1286/VP-NC, ngày 28/4/2017).
 • Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2017 (166/TB-UBND ngày 28/4/2017).
 • Xem tiếp

  BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn