Liên kết Website

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2011-2015. (Ban hành kèm theo Quyết định định số 1076/QĐ-UBND, ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

LSO-Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 4.053 đoàn viên công đoàn, thành lập mới được 31 công đoàn cơ sở (CĐCS). Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp công đoàn Lạng Sơn trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.300 CĐCS với 35.985 đoàn viên (đạt tỷ lệ 78,3 % trên tổng số CNVCLĐ).
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 • Về việc công tác quản lý, sử dụng Toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị (2774/VP-KTTH, ngày 23/8/2017).
 • Công điện về việc ứng phó cơn bão số 06 năm 2017 (02/CĐ-UBND ngày 23/8/2017).
 • Về việc gửi tài liệu, hồ sơ trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2017 (2769/VP-TH, ngày 23/8/2017).
 • Về việc đề xuất tham gia dự án ODA hợp tác với CHLB Đức (2767/VP-KTN, ngày 22/8/2017).
 • Về việc báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri (2766/VP-KTN, ngày 22/8/2017).
 • Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia (340/TB-UBND ngày 22/8/2017).
 • Về việc xem xét bố trí kinh phí tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (2763/VP-KTTH, ngày 22/8/2017).
 • Về việc trả lời đề nghị nhập khẩu sắt, thép phế liệu của Công ty Cổ phần Thép Việt - ý (2762/VP-KTTH, ngày 22/8/2017).
 • Về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh của cán bộ, công chức, viên chức trong việc cưới, việc tang (2757/VP-KGVX, ngày 22/8/2017).
 • Về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - quý III/2017 (2756/VP-KGVX, ngày 22/8/2017).
 • Xem tiếp

  BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn