Liên kết Website

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2011-2015. (Ban hành kèm theo Quyết định định số 1076/QĐ-UBND, ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

LSO-Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 4.053 đoàn viên công đoàn, thành lập mới được 31 công đoàn cơ sở (CĐCS). Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp công đoàn Lạng Sơn trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.300 CĐCS với 35.985 đoàn viên (đạt tỷ lệ 78,3 % trên tổng số CNVCLĐ).
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 • Về việc báo cáo bổ sung về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập (2069/VP-NC, ngày 29/6/2017).
 • Về việc họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 (2068/VP-NC, ngày 29/6/2017).
 • Về việc tuyển chọn bổ sung công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 (2067/VP-KGVX, ngày 28/6/2017).
 • Về việc xem xét đề nghị xin giao đất của HTX Tiến Đạt (2066/VP-KTN, ngày 28/6/2017).
 • Về việc triển khai Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ (2065/VP-KTN, ngày 28/6/2017).
 • Về việc xem xét đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty TNHH Thương mại tài chính Hải Âu (2064/VP-KTN, ngày 28/6/2017).
 • Về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về công tác kết hợp quân dây y (2063/VP-KGVX, ngày 28/6/2017).
 • Về việc bình xét danh hiệu (Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016) - Cúp Bông Hồng Vàng (2062/VP-KGVX, ngày 28/6/2017).
 • Về việc thông báo chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (VCB) (2061/VP-KGVX, ngày 28/6/2017).
 • Về việc triển khai tiêu chí môi trường thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2060/VP-KTN, ngày 28/6/2017).
 • Xem tiếp

  BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.875.708; Fax: (025) 3.719.809; Email: banqlktck@langson.gov.vn