Skip to main content

Kiểm tra tiến độ dự án mở rộng từ đề tài khoa học

Kiểm tra tiến độ dự án mở rộng từ đề tài khoa học: “Nghiên cứu khảo nghiệm, tuyển chọn một số giống Lạc năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Lạng Sơn” tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc.

 

Ngày 25/5, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ dự án mở rộng từ đề tài khoa học: “Nghiên cứu khảo nghiệm, tuyển chọn một số giống Lạc năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Lạng Sơn” tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc.

 

Dự án mở rộng do Hội Làm vườn tỉnh triển khai thực hiện tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc từ tháng 3/2018.

New Picture (4).png

Kiểm tra mô hình

 

Mô hình có quy mô 3,6 ha với 20 hộ dân tham gia. Tham gia mô hình các hộ dân được hỗ trợ 100% giống, vật tư, phân bón; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình triển khai. Hiện nay, các mô hình đều sinh trưởng, phát triển tốt. Thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu. Thời điểm này, cây lạc đang làm củ. Dự kiến đến thời điểm tháng 7 sẽ cho thu hoạch. Đảm bảo tiến độ dự án đề ra.

 

Đây là mô hình trồng giống cây lạc năng suất, chất lượng đầu tiên được triển khai trên địa bàn xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc. Qua đó, góp phần bổ sung cơ cấu cây mới, thay đổi tập quán canh tác, tăng thu nhập cho người dân địa phương./. 

 

Vi Hoa