Skip to main content

Kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày 29/5, Đoàn Công tác của Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn.

 

Tại đơn vị, Đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại phòng hành chính Ngoại, Khoa Nội, và khoa Khám Bệnh của Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn.

 

Kiểm tra trực tiếp tại Khoa, phòng

 

Tại thời điểm kiểm tra, các cán bộ, nhân viên của đơn vị đã chấp hành đầy đủ các quy định kỷ luật, kỷ cương hành chính, như chấp hành các quy định về thời giờ làm việc, trang phục và đeo thẻ công chức, viên chức. Tinh thần thái độ giao tiếp lịch sự; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị; thực hiện quy định không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường,… Vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý; tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân đã được nâng cao.  Tuy nhiên, đơn vị còn tồn tại một số lỗi như việc sắp xếp văn bản tại khoa, phòng còn lộn xộn, chưa khoa học, việc phân công trách nhiệm cho cán bộ còn chưa thực hiện đầy đủ,… Đoàn đã thẳng thắn yêu cầu đơn vị khắc phục những hạn chế còn tồn tại, để việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị được tốt hơn trong thời gian tới./.

 

Vi Hoa