Skip to main content

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Giao thông Vận tải

Ngày 06/11/2019, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC) và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch giao năm 2019, do đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Sở Giao thông Vận tải (GTVT).

 

Đồng chí Giám đốc Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện KLKCHC và nhiệm vụ được giao

 

Thời gian qua, Sở GTVT đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đến các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB,CCVC,NLĐ) đều chấp hành nghiêm KLKCHC. Nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao được lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo thực hiện, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo hằng tuần, hằng tháng. Đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế theo quy định, kiểm tra KLKCHC đối với 100% các đơn vị trực thuộc. Thực hiện công khai các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Trang thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị tiếp nhận và giải quyết trên 5.200 hồ sơ TTHC, 100% hồ sơ được trả kết quả đúng và trước hạn. Về thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, tính đến ngày 8/10/2019, Sở được giao 98 nhiệm vụ, đã hoàn thành 88 nhiệm vụ, đúng hạn 85 nhiệm vụ (96,5%); quá hạn 4 nhiệm vụ (3,5%) đang thực hiện 07 nhiệm vụ còn hạn và 02 nhiệm vụ quá hạn. Hoàn thành 3/5 nhiệm vụ trọng tâm, đang tập trung hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch các nhiệm vụ còn lại.

 

Đồng chí Trưởng đoàn kết luận buổi kiểm tra

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đánh giá cao Sở GTVT đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao và chấp hành tốt KLKCHC, chất lượng tham mưu đạt kết quả cao. Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Sở GTVT trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành KLKCHC. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản, kế hoạch. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng ban hành văn bản. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt cơ quan. Quan tâm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng. Tăng cường công tác rà soát, kiểm soát, duy trì kết quả tiếp nhận và trả kết quả TTHC, tăng cường giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, nghiên cứu, xem xét giải pháp thực hiện TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, giải quyết, trả tại chỗ), cử công chức làm việc vào sáng thứ bẩy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết TTHC. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt và Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019 của Sở, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

 

Khánh Ly