Skip to main content

Kiểm tra, giám sát hoạt động Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Cao Lộc

Chiều ngày 29/8, Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã có buổi kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Cao Lộc.

 

Kiểm tra, giám sát hoạt động BCD liên ngành VSATTP huyện Cao Lộc

 

Trong 8 tháng đầu năm, công tác quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện cao Lộc đã có chuyển biến tích cực, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp. Ban chỉ đạo cấp từ huyện đến xã, thị trấn được kiện toàn. Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn trên các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công thương. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Toàn huyện đã thành lập 20 đoàn kiểm tra tuyến huyện, tuyến xã được gần 300 lượt cơ sở, phát hiện trên 70 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 20 cơ sở với số tiền xử phạt trên 33 triệu đồng,…

 

Cao Lộc là huyện miền núi biên giới có các cửa khẩu và các cặp chợ biên giới giao thương, địa bàn huyện chủ yếu là cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, tuy nhiên, hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Cao Lộc đã có được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, qua đó, để công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tới hiệu lực, hiệu quả hơn nữa.

 

Được biết, từ ngày 20/8 đến hết ngày 31/8, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã lần lượt kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm 11 huyện, thành phố./.

 

Vi Hoa