Skip to main content

Kiểm tra chấp hành thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm

Từ ngày 14/10 đến ngày 17/10, Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm thành phố Lạng Sơn đã tiến hành đợt kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

 

Kiểm tra việc khai báo lưu trú

 

Trong đợt kiểm tra, Đội kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, Đông Kinh, Chi Lăng và xã Hoàng Đồng. Trong đó, tập trung kiểm tra về hồ sơ pháp lý và việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm như: kiểm tra các loại giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật; các loại giấy phép chuyên ngành khác có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh do các cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; việc chấp hành các quy định về việc thông báo và báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở với cơ quan chức năng; đăng ký thông tin; đăng ký lưu trú; tạm trú,…