Dự án xây dựng nhà máy sản xuất, gia công bút, đồ nhựa

1. Tên dự án:

              XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG BÚT, ĐỒ NHỰA

2. Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH thực nghiệp Tân Hải Lạng Sơn.

3. Nhà đầu tư: Công ty hữu hạn xuất nhập khẩu Hán Đô nghi, Quảng Tây, Trung Quốc.

             Người đại diện: Ông XIE BIN (Tạ Bân); Quốc tịch: Trung Quốc.

4. Mục tiêu và quy mô của dự án:

* Mục tiêu: Sản xuất, gia công bút viết, bút xoá các loại; Sản xuất, gia công đồ nhựa (dụng học học tập, đồ dùng gia đình).

* Quy mô sản xuất:

- Bút bi: 36.000.000 cái/năm

- Bút trung tính: 11.000.000 cái/năm

- Bút khác: 10.000.000 cái/năm

- Đồ nhựa:

+ Dụng cụ học tập: 500.000 sản phẩm/năm

+ Đồ dùng gia đình: 200.000 sản phẩm/năm

5. Địa điểm thực hiện dự án: khu Tân Mỹ, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Diện tích đất sử dụng: 1.265m2

6. Tổng vốn đầu tư: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng); tương đương 500.000 USD (Năm trăm ngàn đô la Mỹ)

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 20 năm (Hai mươi năm), kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Tháng thứ 1: Hoàn thiện thủ tục đầu tư.

- Tháng thứ 2: Ổn định sản xuất kinh doanh.

        9. Tình trạng dự án: Hoạt động ổn định

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn