Dự án cửa hàng miễn thuế Tân Thanh Lạng Sơn

1. Tên dự án:

                    CỬA HÀNG MIỄN THUẾ TÂN THANH LẠNG SƠN.

2. Tên doanh nghiệp: Công ty Liên doanh hàng miễn thuế Lạng Sơn

3. Nhà đầu tư:

- Bên Việt Nam: công ty TNHH Tân Bình.

- Bên nước ngoài: Công ty Good Wishes Development Limited. 

4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 15 năm (mười lăm năm), kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

6. Tổng vốn của dự án: 1.000.000 USD (Một triệu đô la Mỹ).

7. Mục tiêu và phạm vi kinh doanh:

    Phục vụ khách xuất cảnh, khách quốc tế quá cảnh qua cửa khẩu.

8. Tình trạng dự án: Hoạt động ổn định.

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn