Dự án chế biến nhựa thông mã vĩ

1. Tên dự án

               CHẾ BIẾN NHỰA THÔNG MÃ VĨ

2. Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Lâm hoá Trung Việt

3. Nhà đầu tư: Công ty hữu hạn xuất nhập khẩu Tùng Việt huyện Tùng Dương.

   Đại diện bởi: Ông YE RI SONG (Diệp Nhật Tùng); Quốc tịch: Trung Quốc

4. Mục tiêu và quy mô của dự án:

   - Mục tiêu: Xây dựng nhà máy chế biến nhựa thông công nghệ hiện đại.

   - Quy mô: 5.000 tấn colophan/năm

                  6.000 tấn tinh dầu thông/năm.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

6. Tổng vốn đầu tư: 473.726 USD (Bốn trăm bảy mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi sáu đô la Mỹ); tương đương 7.580.000.000 VNĐ (bảy tỷ năm trăm tám mươi  triệu đồng).

7. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm (Năm mươi năm), kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

8. Tình trạng dự án: Không hoạt động

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn