Dự án xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện xe gắn máy

1. Tên dự án:
XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN XE GẮN MÁY

2. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hải Long

3. Nhà đầu tư:

    Ông: Hồ Ngọc Hải;  Quốc tịch: Trung Quốc.

4. Mục tiêu và phạm vi kinh doan:

    Xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện xe gắn máy.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

6. Tổng vốn đầu tư: 500.000 USD (Năm trăm ngàn đô la Mỹ)

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 20 năm (Hai mươi năm), kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

8. Tình trạng dự án: Không hoạt động

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn