Dự án sản xuất bút bi

1. Tên dự án: 

                SẢN XUẤT BÚT BI.

2. Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Thực nghiệp Hồng Xương

3. Nhà đầu tư

    Ông: LIU ZHI XIONG;  Quốc tịch: Trung Quốc;

4. Mục tiêu và quy mô của dự án:

- Mục tiêu: Sản xuất bút bi.

- Quy mô: Bút bi: 10.000.000 sp/năm.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Số 54 đường Bắc Sơn - phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn.

6. Tổng vốn đầu tư: 300.000 USD (Ba trăm nghìn Đô la Mỹ)

7. Thời gian hoạt động của dự án: 25 năm (hai mươi lăm năm), kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: (Tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

- Hoàn thành chuyển giao thuê nhà xưởng, mặt bằng: tháng thứ nhất.

- Lắp đặt thiết bị: tháng thứ hai.

9. Tình trạng dự án: Hoạt động ổn định

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn