Dự án sản xuất gia công vở viết, bao bì giấy

1. Tên dự án đầu tư:

                 SẢN XUẤT GIA CÔNG VỞ VIẾT, BAO BÌ GIẤY

2. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH 1 thành viên Thực nghiệp Tân Vũ Lạng Sơn

3. Nhà đầu tư: Công ty Hữu hạn Hợp lực Quảng Tây - Trung Quốc.

    Đại diện theo pháp luật: Ông Chen Dong Minh; Quốc tịch: Trung Quốc

4. Mục tiêu và quy mô dự án:

- Mục tiêu: Xây dựng nhà máy sản xuất gia công vở viết, bao bì giấy, sản xuất gia công bài lá (Tú lơ khơ).

- Quy mô sản xuất:

+ Vở viết, bao bì giấy: 4.500.000 sp/năm

+ Bài lá (Tú lơ khơ): 4.600.000 sp/năm.

5. Địa điểm đầu tư thực hiện dự án: Khu tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

6. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 600.000 USD (Sáu trăm ngàn đô la Mỹ) tương đương 9.600.000.000 đồng (Chín tỷ sáu trăm triệu đồng)

7. Thời gian hoạt động của dự án: 20 năm (hai mười năm) kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: (Tính từ ngày cấp GCNĐT)

- Tháng thứ nhất: hoàn thiện thủ tục điều chỉnh GCNĐT

- Tháng thứ hai: Ổn định sản xuất kinh doanh.

9. Tình trạng dự án: Hoạt động ổn định.

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn