Dự án trồng và chế biến dứa sợi

1. Tên dự án đầu tư:

                           TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN DỨA SỢI

2. Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Tả Giang Lạng Sơn

3. Nhà đầu tư: Nông trường Quốc doanh hoa kiều Tả Giang

    Đại diện được uỷ quyền: Ông Trần Long; Quốc tịch: Trung Quốc

4. Mục tiêu dự án:  Trồng và chế biến dứa sợi.

5. Địa điểm đầu tư thực hiện dự án: huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

6. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 3.213.476 USD (Ba triệu hai trăm mười ba nghìn bốn trăm bảy mươi sáu đô la Mỹ)

7. Thời gian hoạt động của dự án: 32 năm (Ba mươi hai năm) kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

8. Tình trạng dự án: Không triển khai hoạt động

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn