Xưởng chế biến khoáng sản (Quặng sắt)

1. Tên dự án đầu tư:

XƯỞNG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN (QUẶNG SẮT)

2. Tên Doanh nghiệp: Công ty Liên doanh Khoáng Sản

3. Nhà đầu tư:

- Bên Việt Nam: Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn

      Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Trung Lập

- Bên Trung Quốc: Công ty TNHH Vĩnh Thắng - Đath Phong - Bắc Kinh - Trung Quốc.

 Người đại diện được uỷ quyền: Ông Đường Bảo Thắng (Tang Bao Sheng)

4. Mục tiêu quy mô dự án:

* Mục tiêu: Chế biến quặng sắt (từ quặng sắt thô có hàm lượng thấp thành các loại quặng sắt có hàm lượng cao hơn dạng bột, hạt và quặng sắt vê viên).

* Qui mô dự án: 120.000 tấn sản phẩm/năm

Trong đó:

- Quặng hạt: Qua nghiền, tuyển rửa; Hàm lượng Fe ³ 54%;  Sản phẩm: 42.000 tấn /năm.

- Quặng bột: Qua nghiền bi, tuyển từ: Hàm lượng Fe ³ 54%; Sản phẩm: 42.000 tấn /năm.

- Quặng sắt vê viên: Qua lò nung thiêu kết: Hàm lượng Fe ³ 66%; Sản phẩm: 36.000 tấn/năm.

5. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Bản Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 8.500m2.

6. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 2.782.900 USD  (Hai  triệu bẩy trăm tám mươi hai ngàn chín trăm đô la Mỹ)

Trong đó:

- Bên Việt Nam góp: 170.000 USD (Một trăm bảy mươi nghìn đô la Mỹ)

- Bên Trung Quốc góp: 2.612.900 USD (Hai triệu sáu trăm mười hai nghìn  chín trăm đô la Mỹ)

7. Thời gian hoạt động của dự án: 10 năm (Mười năm), kể từ ngày được  UBND tỉnh cấp Giấy phép đầu tư số 24/GP-LS ngày 31/5/2005.

8. Tiến độ thực hiện dự án: (Kể từ ngày được cấp GCNĐT)

- Tháng thứ 1: Hoàn thành các thủ tục đầu tư

- Tháng thứ 2:  Đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh

9. Tình trạng dự án: Hoạt động ổn định

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn