Sản xuất màng PE và kinh doanh các loại nguyên liệu khác về chuyên ngành tã giấy, băng vệ sinh, giấy sinh hoạt một lần.

1.  Tên dự án đầu tư:

SẢN XUẤT MÀNG PE VÀ KINH DOANH CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU KHÁC VỀ CHUYÊN NGÀNH TÃ GIẤY, BĂNG VỆ SINH, GIẤY SINH HOẠT MỘT LẦN.

2. Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH 1 thành viên Shuya Việt Nam.

3. Nhà đầu tư: Ông Liu Zhan Yong; Quốc tịch: Trung Quốc

4. Địa điểm thực hiện dự án:

- Khối 8, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Diện tích sử dụng: 2.000 m2

5. Mục tiêu và quy mô dự án:

a. Mục tiêu:

- Sản xuất nguyên liệu phục vụ cho công nghệ sản xuất các sản phẩm băng vệ sinh, tã sử dụng một lần, giấy sử dụng một lần.

- Sản xuất băng vệ sinh, giấy sử dụng một lần

- Mua bán nguyên vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất  các sản phẩm băng vệ sinh, tã sử dụng một lần, giấy sử dụng một lần, mua bán thành phẩm, bán thành phẩm băng vệ sinh, tã sử dụng một lần.

b. Quy mô sản xuất:

- Màng PE lưới để chuyên dùng cho băng vệ sinh phụ nữ: 1400 tấn/năm

6. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 500.000 USD

7. Thời gian hoạt động của dự án: 20 năm

8. Tiến độ thực hiện (Kể từ ngày được cấp GCNĐT):

- Tháng thứ nhất: Hoàn thành thủ tục

- Tháng thứ hai: Ổn định đi vào sản xuất.

- Tháng thứ ba: Đầu tư thêm máy móc hoặc cải tiến máy để sản xuất màng PE không đục lỗ cao cấp.

        9. Tình trạng dự án: Hoạt động ổn định, hiệu quả

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn