Dự án sản xuất than hoạt tính

1. Tên dự án:

                  SẢN XUẤT THAN HOẠT TÍNH

2. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hoà Bình

3. Nhà đầu tư:

- Bên Việt Nam: Công ty cổ phần du lịch thương mại Thành Chung

- Bên nước ngoài: Công ty cổ phần Hoa Binh. Global

   Ông:  PARK CHUN SUK ; Quốc tịch: Hàn Quốc

4. Mục tiêu và quy mô của dự án:

- Mục tiêu: Sản xuất than hoạt tính

- Quy mô: 720 tấn than/năm

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

6. Tổng vốn đầu tư: 150.000 USD (Một trăm năm mươi nghìn đô la mỹ); tương đương 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng).

    Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự là: 100.000 USD

7. Thời gian hoạt động của dự án: 45 năm (Bốn mươi lăm năm), kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Tháng thứ 1: Hoàn thiện thủ tục đang ký đầu tư

- Tháng thứ 3: Xây dựng nhà xưởng

- Tháng thứ 5: Đào tạo công nhân

- Tháng thứ 6: Ổn định sản xuất

   9. Tình trạng dự án: Đang hoạt động

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn