Dự án kinh doanh hàng miễn thuế Lạng Sơn

1. Tên dự án đầu tư:  

                 KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ LẠNG SƠN

2. Tên doanh nghiệp: Hợp doanh cửa hàng miễn thuế Tân Thanh Lạng Sơn

3. Nhà đầu tư:

- Bên Việt NamCông ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn.

  Người đại diện: Ông Đặng Trung Lập; Quốc tịch: Viêt Nam.

- Bên Nước ngoài: EDF (Việt Nam) Limited

  Người đại diện pháp nhân: Ông Channing Direckze.

4. Mục tiêu và quy mô dự án:

- Mục tiêu: Bán hàng miễn thuế chất lượng cao.

- Quy mô: Doanh số bán hàng 2.500.000 USD/năm.

5. Địa điểm đầu tư thực hiện dự án: Cửa khẩu Hữu nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

    Diện tích đất dự kiến sử dụng: 200 m2.

6. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 1.000.000 USD (một triện đô la Mỹ)

7. Thời gian hoạt động của dự án: 15 năm (mười lăm năm) kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư số 2087/GP ngày 28/11/1998.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Tháng thứ nhất: Hoàn thành các thủ tục hành chính.

- Tháng thứ hai: Ổn định kinh doanh.

    9. Tình trạng dự án: Hoạt động ổn định, hiệu quả.


TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn