Dự án kinh doanh vận tải hành khách bằng đường bộ; bảo dưỡng và sửa chữa xe các loại.

1. Tên dự án đầu tư:

KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG ĐƯỜNG BỘ;

            BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA XE CÁC LOẠI

2. Tên Doanh nghiệp: Công ty Liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức

3. Nhà đầu tư:

- Bên Việt Nam: Công ty cổ phần vận tải ô tô Lạng Sơn.

- Bên nước ngoài: Công ty TNHH tập đoàn vận tảI ô tô Vận Đức, Quảng Tây, Trung Quốc.

4. Địa điểm thực hiện dự án:

 Số 52 đường Lê ĐạI Hành, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

5. Mục tiêu và quy mô dự án:

a. Mục tiêu:

- Vận tải hành khách đường bộ: bằng ô tô tuyến cố định, nội tỉnh, liên tỉnh, bằng xe buýt, taxi, khách du lịch và theo hợp đồng;

- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ, ôtô chuyên dụng;

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;

- Bán phụ tùng và các bộ phận của ô tô và xe có động cơ khác;

- Kho bãi và lưu trữ hàng hoá;

- Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.

b. Quy mô dự án: Đầu tư từ 50 đến 60 xe ô tô và xây dựng xưởng bảo dưỡng và sửa chữa các loại xe quy mô cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại tu các loại xe.

6. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 2000.000 USD (Hai triệu đô la Mỹ)

7. Thời gian hoạt động của dự án: 30 năm

8. Tiến độ thực hiện (Kể từ ngày được cấp GCNĐT):

- Đến hết năm 2006 đã đầu tư 08 xe ô tô;

- Năm 2007 đầu tư 06 xe ô tô.

- Năm 2008 đầu tư 16 xe ô tô.

- Năm 2009 đầu tư tiếp 20 xe ô tô và đẩu tư xây dựng một xưởng sửa chữa, bảo dưỡng cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại tu các loại xe.

       9. Tình trạng dự án: Hoạt động ổn định, hiệu quả

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn