Dự án trồng rừng năng xuất cao, chu kỳ ngắn

1. Tên dự án đầu tư:

                   DỰ ÁN TRỒNG RỪNG NĂNG SUẤT CAO, CHU KỲ NGẮN

2. Hình thức đầu tư: Hợp đồng hợp tác kinh doanh

3. Nhà đầu tư:

- Bên Việt Nam: Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình.

   Đại diện bởi: Ông Chu Văn Đặng ; Quốc tịch: Việt Nam

- Bên nước ngoài: Lâm trường phái Dương Sơn

   Đại diện bởi: Ông Chen Qing Lai (Trần Thanh Lai); Quốc tịch: Trung Quốc

4. Mục tiêu và quy mô dự án:

- Mục tiêu: Xây dựng vùng nguyên liệu có quy mô 200 ha, trồng các loạI cây sinh trưởng nhanh, năng suất cao; Bạch đàn Đông môn 32-26, Quảng Lâm 9 và Keo lai.

- Quy mô: Trồng rừng 200 ha.

5. Địa điểm đầu tư thực hiện dự án: Khu Chốc Vằng, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

6. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 4.200.000 NDT (Bốn triệu hai trăn nghìn nhân dân tệ),  tương đương với 84.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tư tỷ đồng Việt Nam)

7. Hình thức đầu tư: Hợp đồng hợp tác kinh doanh

8. Thời gian hoạt động của dự án: 11 năm (mười một năm) kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

9. Tiến độ thực hiện dự án:

- Hoàn thành thủ tục giao đất: Từ tháng thứ hai.

- Tiến hành trồng rừng: Từ tháng thứ tư.

- Trồng hoàn thành 200 ha rừng: Sau 14 tháng.

10. Tình trạng dự án: Hoạt động ổn định.

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn