Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bật lửa ga

1. Tên dự án đầu tư:

                 XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BẬT LỬA GA

2. Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thực nghiệp Hàng Phong

3. Nhà đầu tư: Công ty TNHH thực nghiệp ngoại thương Hằng Phong, Thiệu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc.

4. Mục tiêu và quy mô dự án:

    Mục tiêu: Xây dựng nhà máy sản xuất bật lửa ga.

5. Địa điểm đầu tư thực hiện dự án: Xã Mai pha, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

6. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  300.000 USD (Ba trăm ngàn đô la Mỹ)

7. Thời gian hoạt động của dự án: 20 năm (Hai mươi năm) kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

8. Tình trạng dự án: Hoạt động ổn định, có hiệu quả.

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn