Dự án trồng tre chế biến măng xuất khẩu

1. Tên dự án:

                     DỰ ÁN TRỒNG TRE CHẾ BIẾN MĂNG XUẤT KHẨU

2. Tên Doanh nghiệp:  Công ty Chi Lăng

3. Nhà đầu tư:

    Ông: Hsu Cheng Hsun (Từ Chính Huấn) ; Quốc tịch: Trung Quốc

4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 30 năm (Ba mươi năm), kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

6. Tổng vốn của dự án: 650.000 USD (Sáu trăm năm mươi ngàn đô la Mỹ).

7. Mục tiêu, phạm vi kinh doanh:

- Xây dựng nhà máy chế biến: Măng đóng hộp 250 tấn/năm; Nấm đóng hộp 80 tấn/năm

- Trồng tre, chế biến măng xuất khẩu.

- Trồng và thu mua các loại rau, quả, nấm ăn để chế biến.

- Sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu 80% và 20% dùng để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

9. Tình trạng dự án: Hoạt động cầm chừng

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn