Dự án sản xuất, lắp giáp các loại bóng tiết kiệm điện năng

1. Tên dự án đầu tư:

SẢN XUẤT, LẮP RÁP CÁC LOẠI BÓNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

2. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hồng Thái Lạng Sơn

3. Nhà đầu tư: Ông MA DE ZHONG; Quốc tịch: Trung Quốc

4. Mục tiêu và quy mô của dự án: Sản xuất, láp ráp các loại bóng điện tiết kiệm điện năng.

    - Công suất: 1.200.000 sản phẩm/ năm.

5.Địa điểm thực hiện dự án: Km 15 + 500, Khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

       - Diện tích đất dự kiến sử dụng: 1.200m2

6. Tổng vốn đầu tư: 3.000.000.000 đồng

7. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm (Năm mươi năm), kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Tháng thứ 1 : Hoàn thiện thủ tục đầu tư

- Tháng thứ 2: Nhập thiết bị

- Tháng thứ 3: Đào tạo công nhân

- Tháng thứ 4: Sản xuất

9. Tình trạng dự án: Hoạt động ổn định

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn