Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Thứ Năm, 08/07/2010 - 11:42
 

* Thi hành Luật Đất đai - Ngày 29/10/2004, Chính phủ đã ban hành Nghi định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai. Theo đó, Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại về việc đòi lại đất mà Nhà nước đã giao cho người khác sử dụng theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15/10/1993.
Nghị định cũng quy định về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với quy hoạch sử dụng đất chi tiết cũng như việc công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy định về những trường hợp Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, đặc biệt là những trường hợp thu hồi đất cho phát triển kinh tế, Các quy định cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao, các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất xây dựng nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở thuộc sở hữu chung, đất sử dụng cho kinh tế trang trại, đất hợp tác xã đang sử dụng,
Nghị định quy định về các trường hợp đất và tài sản gắn liền với đất được tham gia thị trường bất động sản, về nội dung hoạt động của thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản, về các trường hợp được đấu giá quyền sử dụng đất, về xử lý quyền sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hoá và đăng ký giao dịch bảo đảm về quyề sử dụng đất, Quy định về việc giải quyết các trường hợp phát sinh quan hệ sử dụng đất giữa tổ chức với cá nhân, giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau như trường hợp các cơ quan nhà nước đã mượn đất của hộ gia đình, cá nhân, hộ gia đình, cá nhân mượn đất, thuê đất của hộ gia đình, cá nhân khác, tổ chức mượn đất, thuê đất hoặc cho mượn đất, thuê đất.
Nghị định quy định về trình tự thủ tục hành chính trong việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất và một số quy định khác về quản lý đất đai và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất các quy định về thủ tục hành chính, Quy định các căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và về các loại quyết định hành chính và hành vi hành chính bị khiếu nại, Quy định về các hình thức kỷ luật trong trường hợp chưa tới mức xử lý về hình sự khi người đứng đầu tổ chức, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định về quản lý đất đai, cán bộ, công chức cơ quan quản lý đất đai các cấp và cán bộ địa chính cấp xã có các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai,
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Đính kèmDung lượng
NĐ 181.2004.ND_CP.doc1.02 MB
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn