Về việc ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra

Thứ Năm, 23/11/2017 - 21:51

Kính gửi: Đoàn viên Công đoàn

 

Trong những ngày vừa qua, cơn bão số 12 đã đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam trung bộ, đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của Nhân dân. Các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định.

Phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn; hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, CBH Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan bằng những hành động thiết thực, vận động người thân, bạn bè ủng hộ bằng tiền trên tinh thần tự nguyện, với khả năng cao nhất; mỗi cá nhân công chức, viên chức, người lao động cơ quan ủng hộ ít nhất 01 ngày lương.

Số tiền ủng hộ, chuyển cho đồng chí Mông Thúy Kiều. Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2017.

Đề nghị các công chức, viên chức, người lao động cơ quan tham gia ủng hộ đúng thời gian phát động./.

 

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn