Thông báo V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017

        Thực hiện Chương trình số 18/CTr-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh về công tác của UBND tỉnh tháng 5 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 (gửi kèm theo Công văn này).

        Để bản dự thảo đạt chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan tham gia góp ý vào nội dung bản dự thảo và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư; để kịp thời tổng hợp, hoàn thiện và triển khai các bước tiếp theo./.

        Mọi chi tiết xin liên hệ phòng tổng hợp, Quy hoạch; Số điện thoại: 0205.3812.485 hoặc theo địa chỉ mail: thqhkhls@gmail.com

 

Đính kèmDung lượng
Du thao NQ KTXH 6 thang 2017_L1.doc83 KB
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn