Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016

Thứ Năm, 12/01/2017 - 10:05
Đính kèmDung lượng
10702.PDF187.31 KB
PL1 bao cao dau thau.xls128.5 KB
Vvbaocaotinhinhhoatdonhdauthau2016.doc41 KB
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn