ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN HỮU LŨNG 2.

1. Tên dự án đầu tư: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN HỮU LŨNG 2.

2. Nhà Đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO BẮC VIỆT.

  3. Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng 2 theo quy hoạch nhằm tạo mặt bằng xây dựng các nhà máy sản xuất (chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, dịch vụ công nghiệp ...), tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; giải quyết việc làm, nâng cao đời sống dân cư và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp, đóng góp cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

 Quy mô dự án:

  a) Quy mô đất đai: 29,1 ha.

Trong đó: - Đất công nghiệp            : 226.100 m2;

                - Đất cây xanh cảnh quan                   :  17.000 m2;

                - Đất trạm xử lý nước thải                   :  3.000 m2;

                - Đất giao thông nội bộ   :   34.000 m2;

                - Đất kè sông                   :   10.900 m2.

b) Quy mô xây dựng: Tổng diện tích san nền 29,1 ha, cao độ san nền Hmax = 24,85 m, Hmin = 21,15 m; 05 tuyến đường, dài 2.438,30 m; hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, cấp điện chiếu sáng, thông tin liên lạc.

4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

  - Phạm vi ranh giới:

  + Phía Bắc, Tây Bắc, Tây giáp Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng 1;

  + Phía Đông Bắc, Đông, Đông Nam giáp sông Trung;

+ Phía Tây Nam giáp khu dân cư hiện trạng dọc theo đường tỉnh 242.

    5. Tổng vốn đầu tư của dự án:  249.853 triệu đồng, Trong đó:

    + Chi phí Xây lắp hạ tầng kỹ thuật:                    123.990 triệu đồng;

    + Chi phí tư vấn, QLDA:                              12.399 triệu đồng;

    + Chi phí lãi vay đầu tư XD:                        18.000 triệu đồng;

    + Chi phí đền bù GPMB, rà phá bom mìn:           72.750 triệu đồng;

    + Dự phòng:                                                 22.714 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: thực hiện bằng Vốn tự có, Vốn huy động, vay tổ chức tín dụng và các nguồn vốn khác

6. Thời hạn hoạt động dự án: 50 năm.

  7.Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2016-2018.

  7.1. Tiến độ xây dựng cơ bản:

  - Quý II-III/2016: Hoàn thiện các thủ tục đầu tư, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, rà phá bom mìn, vật liệu nổ.

  - Quý IV/2016 đến Quý III/2018: Xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch.

7.2. Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Quý IV/2018.

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn