Thông báo về việc đôn đốc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự án năm 2015 (lần 2) đối với Công ty TNHH Thành Công

Thứ Hai, 04/01/2016 - 09:03
Đính kèmDung lượng
1119.PDF21.63 KB
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn