Trung tâm chăn nuôi bò giống cao sản và chủ động nguồn nguyên liệu cho chăn nuôi gia súc

1. Tên dự án đầu tư: Trung tâm chăn nuôi bò giống cao sản và chủ động nguồn nguyên liệu cho chăn nuôi gia súc.

2. Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần kinh doanh bò thịt Việt Nam (VBBC).

 Số chứng nhận đầu tư: 5356757482 cấp lần đầu ngày 16/09/2015.

3. Quy mô dự án:

- Quy mô đàn bò  : 55.000 con, trong đó

+ Bò thịt               : 30.000 con

+ Bò sữa               : 20.000 con

+ Bò giống           :   5.000 con

- Xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn gia súc công suất: 700.000 tấn/năm

- Lò giết mổ công suất: 500 con/ngày

- Quy mô xây dựng: Nhu cầu sử dụng đất: 3.562 ha, trong đó

+ Khu xây dựng trang trại tập trung và văn phòng:  304 ha

+ Khu xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc            :      5 ha

+ Khu vực xây dựng lò giết mổ                                          :       3 ha

+ Khu vực phát triển trồng ngô, cỏ                          : 3.250 ha

4. Địa điểm thực hiện dự án: Tại thôn Khau Vuồng, thôn Còn Mò và thôn Còn Quan xã Đình Lập huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng là: 3.562 ha; trong đó:

+ Vị trí 1: tại thôn Khau Vuồng xã Đình Lập huyện Đình Lập; diện tích đất dự kiến sử dụng: 562 ha. Mục đích sử dụng là đầu tư xây dựng khu chăn thả và trang trại chăn nuôi bò tập trung; nhà máy giết mổ và nhà máy chế biến thức ăn gia súc.

+ Vị trí 2: tại các thôn Còn Mò và Còn Quan xã Đình Lập huyện Đình Lập; diện tích đất dự kiến sử dụng: 3.000 ha. Mục đích sử dụng là quy hoạch trồng ngô và cỏ là thức ăn chăn nuôi bò.

5. Tổng mức đầu tư: 3.951.606.000.000 đồng.

6. Nguồn vốn thực hiện dự án

Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và liên doanh, liên kết: 1.185.121 triệu đồng, chiếm 29,99%.Vốn vay: 2.766.484.triệu đồng, chiếm 70,01%.

7. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

a, Giai đoạn 1: Từ năm 2015 đến năm 2017 đầu tư: 1.505.817.143.438 đồng thực hiện các công việc, cụ thể như sau:

- Năm 2015 thực hiện các công việc:

+ Khảo sát đo đạc địa hình.

+ Lập, thẩm tra dự án đầu tư.

+ Xác định ranh giới đất của dự án và cắm mốc giới phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cho dự án.

+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Thỏa thuận PCCC

+ Khoan khảo sát địa chất

+ Lập hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy mô 3200 ha

+ Thiết kế và lập tổng dự toán, thẩm tra thiết kế và dự toán

+ Lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng thu hồi đất của dự án

+ Đền bù, giải phóng mặt bằng và trả tiền thuê đất.

-  Năm 2016 thực hiện các công việc:

+ Xây dựng một phần khu trang trại

+ Xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc 700.000 tấn/năm

+ Xây dựng lò giết mổ tập trung đạt chuẩn với công suất 500 con/ngày

+ Xây dựng khu hạ tầng trồng nguyên liệu.

- Năm 2017 thực hiện các công việc:

+ Mua sắm thiết bị

+ Nhập bò: 2.000 con. Bắt đầu đưa dự án vào hoạt động chăn nuôi theo quy trình.

b, Giai đoạn 2 từ năm 2018 đến năm 2020 đầu tư: 2.445.788.315.005 đồng, thực hiện các công việc.

+ Năm 2018-2019: Xây dựng khu trang trại

+ Năm 2020: nhập bò: 50.000 con; đưa dự án vào hoạt động, hoàn chỉnh quy mô đầu tư.

9. Tình trạng của dự án: Dự án đang triển khai.

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn