Bến xe Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn

1. Tên dự án đầu tư: Bến xe Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn.

2. Nhà đầu tư: Hợp tác xã dịch vụ thương mại và vận tải hành khách Nhật Minh.

 Số chứng nhận đầu tư: 14121000337 cấp lần đầu ngày 27/03/2015.

3. Quy mô dự án: thực hiện theo 2 giai đoạn:

a, Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng mới bến xe loại 6 theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, gồm các hạng mục công trình: nhà hành chính tổng hợp; cổng; trạm biến áp; mặt sân bê tông xi măng; hệ thống chiếu sáng,…

b, Giai đoạn 2: Đầu tư mở rộng bến xe tiến tới đạt quy chuẩn bến xe loại 4 theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể:

- Nâng cấp nhà hành chính tổng hợp, trmaj biến áp, nhà bảo vệ đã có của giai đoạn 1.

- Đầu tư mở rộng bến xe về phía Đông của khu đất.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Thửa đất số 71, tờ bản đồ địa chính số 45, thuộc khối phố Lương Văn Tri, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng là: 2.362,7m2.

- Hình thức sử dụng đất: Thuê đất theo quy định.

5. Tổng mức đầu tư: 7.010 triệu đồng.

6. Nguồn vốn thực hiện dự án

- Vốn tự có và huy động của doanh nghiệp: 5.010 triệu đồng;

-  Vốn vay ngân hàng thương mại:  2.000 triệu đồng.

7. Thời gian hoạt động của dự án: 49năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Trong tháng 3,4/2015 hoàn thành thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án, thủ tục đất đai, xây dựng,… theo quy định.

- Từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2015: triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn 1, đến tháng 6/2016 đưa Bến xe đủ theo tiêu chuẩn đến xe loại 6 vào hoạt động.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục của công trình giai đoạn 2 đến tháng 2/2018 đảm bảo Bến xe Bắc Sơn đạt tiêu chuẩn Bến xe loại 4.

9. Tình trạng của dự án: Dự án đang triển khai.

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn