Dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Ao Si 1, xã Yên Vượng và Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng

1. Tên dự án đầu tư: Dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Ao Si 1, xã Yên Vượng và Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng.

2. Nhà đầu tư: Công ty TNHH Kim Phúc Hà.

 Số chứng nhận đầu tư: 14121000331 cấp lần đầu ngày 09/12/2014.

3. Quy mô dự án: Đầu tư khai thác đá vôi với công suất 364.500m3 đá sản phẩm/năm tương đương 300.000m3 đá nguyên khai/năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Yên Vượng và Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

+ Diện tích đất dự kiến sử dụng là: 22,7 ha

+ Hình thức sử dụng đất: Thuê đất với Nhà nước.

5. Tổng mức đầu tư: 40.000 triệu đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án

+ Vốn doanh nghiệp (30%);

+ Vốn vay thương mại (70%).

7. Thời gian hoạt động của dự án: 30 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Quý IV/2014: hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép khai thác.

- Quý I/2015: Xây dựng cơ bản và đi vào hoạt động.

9. Tình trạng của dự án: Dự án đang triển khai.

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn