Dự án đầu tư khai thác vật liệu đá – mỏ đá số 2

1. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư khai thác vật liệu đá – mỏ đá số 2.

2. Nhà đầu tư: Công ty TNHH Hồng Phong.

 Số chứng nhận đầu tư: 14121000320 cấp lần đầu ngày 23/06/2014, điều chỉnh lần thứ 01 ngày 28/07/2014.

3. Quy mô dự án: Công suất khai thác từ 150.000m3 /năm đến 200.000m3 /năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Mỏ Ấm, thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

+ Diện tích đất dự kiến sử dụng là: 65.642 m2

+ Hình thức sử dụng đất: Thuê đất với Nhà nước.

5. Tổng mức đầu tư: 12.139.500.000 đồng.

6. Nguồn vốn thực hiện dự án

+ Vốn doanh nghiệp: 519.500.000 đồng.

+ Vốn vay thương mại: 11.620.000.000 đồng.

7. Thời gian hoạt động của dự án: 30 năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại Quyết định số 713/QĐ/UB-KT ngày 15/7/1997 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

8. Tiến độ thực hiện dự án: dự án đã đầu tư hoàn thành.

9. Tình trạng của dự án: Dự án đang triển khai.

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn