THÔNG BÁO Về việc đăng ký giải thể của Công ty cổ phần lâm sản Tân Minh Phong

SỞ KH VÀ ĐT TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/TB-ĐKKD

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 5 năm 2015

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký giải thể của Công ty

cổ phần lâm sản Tân Minh Phong

 

Kính gửi:

- Công an tỉnh;

- Cục Thuế tỉnh;

- Cục Hải quan;

- Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng.

                             

 

         Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ giải thể của Công ty cổ phần lâm sản Tân Minh Phong;

        Mã số: 4900778350 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 15/12/2014;

        Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tân Thành, Xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

       Do bà Mai Thị Thơm, số CMND: 151331602 do Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 11/5/2011; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Tổ 22, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 

       Phòng Đăng ký kinh doanh xin thông báo và đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến bằng văn bản về việc giải thể của doanh nghiệp, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này. Quá thời hạn trên, nếu không nhận được ý kiến của quý cơ quan, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành thụ lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Bà Mai Thị Thơm;

- Trung tâm XTĐT;

- Phòng Pháp chế;

- Lưu:VT, ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga

 

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn