Các dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, hạ tầng, đô thị

Thứ Sáu, 24/06/2011 - 12:02

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG, HẠ TẦNG, ĐÔ THỊ

 

STT

Tên dự án

Địa điểm

thực hiện

Quy mô

Vốn đầu tư (1000USD)

Hình thức đầu tư

1

Dự án  xây dựng hạ tầng chợ biên giới Bảo Lâm

huyện Cao Lộc

80ha

10.000

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn trong nước

2

Dự án đầu tư xây dựng  hạ tầng khu công nghiệp Đồng Bành

huyện Chi Lăng

321 ha

70.000

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn trong nước

3

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng  khu công nghiệp Na Dương

huyện Lộc Bình

350ha

75.000

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn trong nước

4

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Hồng Phong

huyện Cao Lộc

350ha

75.000

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn trong nước

5

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu gia công  Khơ Đa -  Ma Mèo

huyện Văn Lãng

150 ha

40.000

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn trong nước

6

Xây dựng và kinh doanh kho ngoại quan

huyện Cao Lộc

43.763 m2

6.500

Liên doanh, 100% vốn trong nước

7

Hạ tầng khu mậu dịch tự do Nà Tồng, Nà Ngườm

Tân  Thanh , Văn Lãng

300 ha

70.000

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn trong nước

 

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn