Các dự án thuộc lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp

Thứ Sáu, 24/06/2011 - 12:02

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP

 

STT

Tên dự án

Địa điểm

thực hiện

Quy mô

Vốn đầu tư (1000 USD)

Hình thức đầu tư

1

Nhà máy chế biến nhựa thông

huyện Lộc Bình, Đình Lập

5.000

tấn/năm

1.500

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn trong nước

2

Dự án nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp

huyện Lộc Bình, Đình Lập

1.000.000 m3/năm

5.000

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn trong nước

3

Dự án nhà máy sản xuất bột gỗ

huyện Lộc Bình, Đình Lập

1.000.000 tấn/năm

2.000

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn trong nước

4

Dự án xây dựng hệ thống kho bảo quản hàng hóa nông, thuỷ sản

Khu chung chuyển hàng hoá, huyện Cao Lộc

100.000 tấn hàng hoá

6.000

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn trong nước

5

Dự án sản xuất phân bón vi sinh

KCN Đồng Bành

100.000 tấn/năm

4.000

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn trong nước

6

Nhà máy chế biến  thực phẩm

KCN Đồng Bành

35.000

 tấn/năm

10.000

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn trong nước

7

Dự án bảo quản, chế biến  hoa quả

KCN Đồng Bành

1.500 tấn sản phẩm/năm

5.000

Liên doanh, 100% vốn  nước ngoài, vốn trong nước

8

Dự án trồng hoa công nghệ cao

Xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình

50ha

4.000

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn trong nước

9

Dự án  chế biến gừng xuất khẩu

KCN Đồng Bành, huyện Chi Lăng

2.500-3.000 tấn Gừng nguyên liệu/năm

4.000

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, vốn trong nước

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn