Quy hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của thị trấn Cao Lộc

Thứ Sáu, 24/06/2011 - 11:25

QUY HOẠCH TỔNG THỂ KẾ HOẠCH

 SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM, TỪ 2006  – 2010 THỊ TRẤN CAO LỘC

 

 

1. Quyết định phê duyệt: 507/QĐ-UBND ngày 18/3/2008

2. Vị trí khu quy hoạch: Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

3. Quy hoạch sử dụng đất: 275,00 (HA)

       * Trong đó: 

       - Đất nông nghiệp:                 52,98 (HA)

- Đất phi nông nghiệp :          219,47 (HA)

- Diện tích đất chưa sử dụng:  2,55 (HA)

4. Phân công trách nhiệm:

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của phát luật về đất đai.

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo dúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện sử dụng đất.

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn