Quy hoạch chi tiết cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đến năm 2020

Thứ Sáu, 24/06/2011 - 11:22

QUY HOẠCH CHI TIẾT CỬA KHẨU QUỐC TẾ HỮU NGHỊ ĐẾN NĂM 2020

 

1. Quyết định phê duyệt: 1246/QĐ-UBND ngày 20/07/2007

2. Vị trí khu quy hoạch: Thuộc địa phận hành chính thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc,  tỉnh Lạng Sơn.

3. Quy hoạch sử dụng đất: 120 (HA)

* Mục tiêu phát triển đô thị:

- Xây dựng một khu kinh tế Cửa Khẩu quốc tế điển hình của quốc gia với mô hình quản lý, giao lưu dịch vụ thương mại mang tầm quốc tế, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

- Hoạch định một quần thể kiến trúc- cảnh quan với kết cấu hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu chí đô thị loại 1.

- Gắn kết hài hoà kiến trúc, hạ tầng cơ sở khu vực này với tổng thể không gian đô thị, hạ tầng của đô thị Đồng Đăng.

* Trong đó:

- Đât xây dựng các công trình Quản lý nhà nước:  10 (HA)                                             

- Đất nông nghiệp:                                                  10 (HA)

- Đất lâm nghiệp:                                                    40 (HA)

- Đất chuyên dùng:                                                 40 (HA)

- Đất khác (suối, đồi, hoang hoá):                          20 (HA)

4. Quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật:

* Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông: Quốc lộ 1A, đường sắt liên vận quốc tế, hệ thống bãi đổ xe và đường bộ.

- Cấp điện: Điện lưới quốc gia từ đường dây 35 KV nối từ trạm 35 KV Đồng Đăng (1.000 KVA). Hiện tại cửa khẩu có 1 trạm 35/0,4 KV.

- Cấp nước: Chưa có hệ thống cấp nước sạch đồng bộ. Nguồn nước trước đây chủ yếi là giếng khoan mạch nông chất lượng kém.

* Quy mô dân số, đất đai: Theo quy hoạch.

* Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- Hiện trạng:

+ Quốc lộ 1A hiện tại nối cửa khẩu về Lạn Sơn, Hà Nội. Đoạn qua khu vực nghiên cứu QHCT mới được nâng cấp lộ giới 16,5m; Quy mô 2 làn xe. Tương lai gần đã có dự án mở rộng lộ giới 33m; Quy mô 4-6 làn xe. Dự kiến đến 2015 nâng cấp thành cao tốc quốc gia lộ giới 44m, quy mô 8 làn xe để tương xứng với Trung Quốc.

+ Ngoài ra các đường nội bộ như đường 1A cũ trước đây lộ giới 9m, rải nhựa. Các đường nhánh, đường vào công trình khác cấp phối, đường đất, lộ giới 5,5 – 9m.

+ Đường sắt liên vận: Khổ rộng 1.435 lồng khổ 1m.

- Giải pháp quy hoạch:

+ Đường đối ngoại mới Lạng Sơn - Đồng Đăng (phía Đông) nối vào khu cửa khẩu quốc tế từ địa phận xã Bảo Lâm (phía Tây suối).

+ Đường sắt Quốc tế liên vận Việt – Trung nâng cấp thành đường đôi.

+ Hệ thống đường đô thị bao gồm khu vực, phân khu vực, tổ chức mạng caro kết hợp tự do liên hoàn.

+ Hệ thống bãi xe, gara các loại phương tiện tổ chức tập trung phù hợp đặc thù đô thị thương mại, và quản lý cửa khẩu có 2 loại hình chính là xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh.

- Hệ thống đường đi bộ, quảng trường, kết hợp với vườn hoa cây xanh.

+ Đường ô tô tải và bãi đón hàng hoá (MC 21m, 19m).

+ Đường ô tô con xe máy và gara, bãi đỗ (MC 16m, 13.5m, 11.5m).

+ Đường đi bộ, quảng trường kết hợp với vườn hoa, đường dạo, dừng chân.

+ Hệ thống gara.

+ Các quảng trường.

+ Các cổng chính phụ vào các khu chức năng và từng công trình.

* Hệ thống nước sạch và điện được cấp theo quy hoạch của dự án

5. Quy hoạch chiều cao và thoát nước

- Dựa trên cơ sở quy hoạch không gian kiến trúc, cao độ các trục đường hiện trạng, đường làm trục xương sống cho khu vực và trục đường chính để thu thoát nước theo quy hoạch.

6. Phân công trách nhiệm:

- Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và Trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu kinh tế cửa Khẩu Lạng Sơn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn